Karl Vidar Michelsen in memoriam

Vi mottok nylig den triste beskjeden at Karl Vidar Michelsen har gått bort.

Karl Vidar Michelsen in memoriam
Karl Vidar ble født i 1945, og ble 72 år. Han var en sentral skikkelse i bridgen på Hedemarken og Hamar spesielt. Han var i mange år primus motor for Hamarturneringa, og hadde en finger med i spillet i det meste som skjedde i BK Hein 46 i mange år, selv om han aldri var leder av klubben.

I over 30 år skrev Karl Vidar bridgespalte i Hamar Arbeiderblad – hver lørdag. Totalt blir det godt over 1.500 avisspalter!

I 1982 ble Karl Vidar valgt inn som 1. varamedlem i NBFs styre. Han satt som varamedlem i sju år sammenhengende, to av disse som 2. varamedlem, resten som 1. varamedlem. I 1992/93 var han medlem av ungdomsutvalget. Men den virkelig store jobben for Norsk Bridgeforbund gjorde han fra sesongen 1997/98 og resten av sitt livet som sekretær for Disiplinærkomitéen. Der mottok han sakene, innhentet saksopplysninger, deltok på komitémøtene, vedlikeholdt komitéens arkiv og penneførte komitéens avgjørelser. Han la ned utallige timer i dette arbeidet.

Karl Vidar spile fast i BK Hein 46, og deltok også i åpne turneringer. De senere år i hovedsak i seriemesterskapet og NM for klubblag.
I tillegg til bridge var han interessert i og tidligere aktiv i sjakk, og ble norgesmester i postsjakk i 1975. Han var også en aktiv fotograf.

Vi lyser fred over Karl Vidars minne.